De lijsten voor de vergunningen 2018 zijn inmiddels naar de leden verstuurd. Neem deze goed door en geef eventuele wijzigingen zsm door.

  • Jeugdinfo

    Beste jeugdleden,

    Op deze pagina zal speciaal voor jullie de informatie worden geplaatst welke voor jullie van belang is. Deze informatie kan verschillend zijn.