Bij de vispas van hsv het bliekske dient men ten alle tijden de bijlage van de viswateren van hsv het bliekske te kunnen tonen. (controle door bevoegde instanties en verenigingscontroleurs)

  • Jeugdinfo

    Beste jeugdleden,

    Op deze pagina zal speciaal voor jullie de informatie worden geplaatst welke voor jullie van belang is. Deze informatie kan verschillend zijn.