De lijsten voor de vergunningen 2018 zijn inmiddels naar de leden verstuurd. Neem deze goed door en geef eventuele wijzigingen zsm door.

 • mededelingen

  Beste vissers,
  Waterschap Limburg heeft geconstateerd dat er in het kanaal van Deurne besmette Blankvoorns zijn aangetroffen. Het kanaal van Deurne mond uit op de Noordervaart. Het is dus niet onmogelijk dat de vissen of de besmetting daar terecht komt. De vissen zijn besmet met virus of bacterie. De vissen vertonen rode vlekken die niet te behandelen zijn. Er bestaat geen besmettingsgevaar voor mensen maar wel voor karperachtige vissen elders.
  Via deze weg willen wij dan ook iedereen die op ons water komt vissen onderstaande hygiëne regels in acht te nemen:
  Bent u wezen vissen in het kanaal van Deurne of de Noordervaart laat netten en hengels goed drogen.
  Ontsmet de hengels en netten enz. voordat u op ander water gaat vissen.
  Zorg ervoor dat de besmetting niet overgaat op ons mooie water. Laten we daar met z'n allen zeer verstandig mee omgaan zodat iedereen nog veel en lang visplezier kan hebben van ons viswater de Kasteelse Bossen en de Brommér
  Het bestuur bedankt ieder voor zijn medewerking.  Brief gewijzigde situatie maas

  Op 7 mei 2012 zijn Sportvisserij Limburg, dhr. L. Timmermans en Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt
  V.O.F. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan betreft de visrechten op een deel van de Maas.
  Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft besloten deze samenwerkingsovereenkomst te beëindigen
  omdat de sportvisserijmogelijkheden te veel werden beperkt.
  De opzegging houdt in dat de samenwerkingsovereenkomst per 31 mei 2017 vervalt. Hierdoor verandert
  het een en ander aan de sportvisserijmogelijkheden op de Maas.
  Ten eerste zal het deel Maas waar Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt V.O.F visrechten heeft uit de
  VISpas worden gehaald. Zie de bijlage “Kaart Maas vervallen sportvismogelijkheid 31 mei 2017” waarop
  staat aangeven in welk deel u vanaf 31 mei 2017 niet meer mag vissen met een VISpas. Ten tweede
  komen er meer mogelijkheden voor de sportvisserij op de andere delen van de Maas die binnen de
  overeenkomst vielen. Dit komt doordat de beperkende voorwaarden van het visserijbedrijf komen te
  vervallen. Het betreft het deel Maas vanaf de oude loswal te Beesel tot het veer te Steyl. Er komen daar
  meer mogelijkheden voor de derde hengel en het nachtvissen. Raadpleeg hiervoor de VISplanner of de
  digitale aanvulling die medio mei verschijnt: Visplanner: www.visplanner.nl
  Digitale aanvulling: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/aanvullingslijsten.html
  Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen
  (tel. 0475-568547, e-mail: ben@sportvisserijlimburg.nl).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg
  Dieter Breuer


  Het bestuur heeft mee ingestemd om een aanvraag bij de gemeente in te dienen, en de gemeente Horst heeft HSV het Bliekske ontheffing gegeven om leden van HSV het Bliekske te kunnen laten nachtvissen in 2017 van 1 Maart t/m 31 December op de recreatieplas, voor de leden die hiervoor een schriftelijke toestemming van de onze HSV hebben gekregen.

  Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat de voorwaarden om een nachtvergunning voor op de recreatieplas aan te vragen zijn; 

  Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn voor de aanvraag, en lid zijn en lid zijn geweest van HSV het Bliekske in het jaar 2017, 2016 en 2015.

  De aanvragers kunnen als ze een positieve terugkoppelling terug krijgen van HSV het Bliekske, voor een bedrag van 20 euro van 1 Maart t/m 31 December nachtvissen in 2017 op de recreatieplas.

  Je kunt vanaf nu al een nachtvergunning aanvragen voor de recreatieplas op de KB bij; ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl

  Bij goedkeuring krijg je na het overmaken van 20 euro op het opgegeven rekeningnummer het nachtvisvergunning thuis gestuurd voor de recreatieplas.


  Fotowedstrijd voor de leden van hsv 't Bliekske Horst a/d maas 2017.

  Ook in 2017 kunnen de leden van hsv het Bliekske hun mooiste foto inzenden.

  Dit in de ruimste zin van het woord. Het hoeft niet perse een grote karper te zijn. Vind je zelf een leuke sfeerfoto met bijvoorbeeld een mooie voorn of bv een zeelt mooi, stuur deze op. Aan het einde van het jaar zullen alle foto's door deskundige worden beoordeeld en voor de winnaar is een prijs in het vooruitzicht gesteld.

  Voorwaarde is dat de foto aan het viswater de Kasteelse bossen is gemaakt met de naam van de inzender en datum. Stuur de foto's naar de webmaster of info van hsv 't Bliekske. Na plaatsing door de webmaster in de map fotowedstrijd kan je deze beter bekijken door een klik op de foto voor een groter beeld.