Bij de vispas van hsv het bliekske dient men ten alle tijden de bijlage van de viswateren van hsv het bliekske te kunnen tonen. (controle door bevoegde instanties en verenigingscontroleurs)

  • Brasem

    De brasem is een echte bodemvis die zijn voedsel vlak bij of op de bodem zoekt. Dit is ook aan de bek van de brasem te zien. De bek is onderstandig.

    Vaak zie je de aanbeet doordat de dobber naar boven komt of helemaal plat op het water gaat liggen, de klassieke opsteker.

    Als aas: made, deeg en mestpiertje.