Bij de vispas van hsv het bliekske dient men ten alle tijden de bijlage van de viswateren van hsv het bliekske te kunnen tonen. (controle door bevoegde instanties en verenigingscontroleurs)

  • Kabroekse beek

    De Kabroeksebeek stroomt door de dorpen America, Meterik en Horst a/d maas). De beek ontspringt in De Peel, stroomt vervolgens richting het dorp Meterik. Na Meterik te zijn gepasseerd stroomt de beek verder richting Horst. Net na de bebouwde kom mondt de beek in de Kasteelse Bossen in de Groote Molenbeek uit.
    De laatste jaren is deze beek weer meanderend gemaakt waardoor er op meerdere plekken vismogelijkheden bij zijn gekomen. De jeugd maakt er al vele jaren gebruik van. Een ruime variatie van de visstand maakt het aantrekkelijk om de vismogelijkheden te beproeven. De vispopulatie bestaat hoofdzakelijk uit: Voorn, Brasem en Karper