welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Catch-Up wedstrijden 2016

                                                          

  Catch-Up sponsor cup 2016
  dd 23-09 plaats nr Gewicht dd 13-10 plaats nr Gewicht totaal gew.
  Wim vd Coelen Horst B 35 6015 A 18 6005 12020
  Toon v Mill Venray B 43 2842 A 14 4716 7558
  Twan Verhaegh Venray B 36 4787 A 22 1993 6780
  Alfons Hauser Blerick B 34 4333 A 20 0 4333
  Theo Hauser Horst B 37 3683 A 24 487 4170
  Jan Verwey Horst B 26 2968 A 19 1117 4085
  Frans van de Laak Lottum B 41 1692 A 7 1968 3660
  Piet Bouwmans Asten B 39 3143 A 12 303 3446
  Jan v Helden Horst B 42 226 A 5 3090 3316
  Wim Evers Venray B 33 1453 n.a 0 1453
  Hay Custers Broekhuizenvorst B 38 0 A 21 681 681
  Wim Opbroek Horst B 40 200 A 17 0 200
  Hans Eijsbouts Deurne n.a 0 n.a 0 0
  John v Gulik Horst A 18 5994 B 33 5621 11615
  Piet Lintermans Horst A 24 5307 B 35 160 5467
  Bernie Holtackers America A 16 2981 B 39 193 3174
  Ton Schurink America A 20 2864 B 41 0 2864
  Biek vd Hoogenhof Venray A 17 2823 B 28 0 2823
  Wiel Verhofstad Grubbenvorst A 7 2525 B 43 269 2794
  Henry Spann Oostrum A 5 2021 B 42 0 2021
  Peter v Eikelenberg Lottum A 3 1391 B 38 0 1391
  Chris Roeffen Grubbenvorst A 15 1235 B 42 72 1307
  Peter v Dinter Asten A 22 1273 B 37 0 1273
  Theo v Helden Lottum A 12 129 n.a 0 129
  Jan Sanders Ysselstein A 14 28 B 34 0 28
  Toon Langekamp Venray A 19 0 n.a 0 0
                  Tot. gew. 86588