welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • flora en fauna

  Water en overplanten: Kasteelpark ter Horst (Kasteelse bossen)

  Water en overplanten zijn erg belangrijk voor een goede visstand in het water. Zo zal er bij een rijke variatie aan plantensoorten veel natuurlijk visvoedsel in het water aanwezig zijn. Doorbij zijn het niet de planten zelf die als voedsel dienen voor de vis, maar zijn het de kleine plantaardige en dierlijke organismen die op en rond de planten voorkomen, zoals algen, slakken, slakjes, insecten en insectenlarven.
  Ook voor de voortplanting zijn de meeste vissoorten afhankelijk van planten, want zij zetten hun eitjes af op de bladeren en stengels. En als de eitjes zijn uitgekomen, bieden de planten een uitstekende schuilplaats.
  De vegetatie is beperkt tot de ondiepe nauwelijks hellende zone langs de oever. De vegetatie van zand en grindgaten is niet kenmerkend, maar hangt af van de grondsoort in de bodemgrond en de waterkwaliteit. Bij een wisselend waterpeil kan de oevervegetatie moeilijk tot ontwikkeling komen, waardoor de oevers zeer kwetsbaar zijn. Omdat de oevervegetatie was verdwenen door het uitdiepen van de vijver, zijn er door de werkgroep na de afronding van de graafwerkzaamheden opnieuw water en oeverplanten aangebracht in de plas-dras zone.
  In totaal is er een diversiteit van ruim 45 soorten geïnventariseerd. Onder andere:
  Gele lis, Riet, Water Weegbree, Grote Zegge.
  Kleine Zegge, Bies, Waterlelie, Hoefblad.
  Waternavel, Gele Plomp, Fonteinkruid, Water Gentiaan.
  Veenwortel, Lisdodde, Krabbenschaar, Aderveerkruid.