Vanaf maandag 13 juli 2020 zijn er bij het Boscafé (gelegen bij de visvijver) geen dag vergunningen van hsv het Bliekske meer verkrijgbaar. Alleen nog bij Meer Dier (voorheen Faunaland) Hoofdstraat 14 A 5961 EZ Horst.

 • Jeugdinfo

  Beste jeugdleden,

  Op deze pagina zal speciaal voor jullie de informatie worden geplaatst welke voor jullie van belang is. Deze informatie kan verschillend zijn.

  Ook in 2020 heeft de jeugdcommissie weer een mooi jaarprogramma samengesteld. Zie onderstaand overzicht. Hier zijn ook weer een aantal wedstrijden bij welke bij hsv de Put worden gevist.

  Voor informatie over de wedstrijden welke in het jeugdrooster staan kun je contact opnemen met Edwin Valk.

  Tel: 0773526840 of mobiel 062511552.

  Aanpassing subsidieregeling Jeugdvispas

  3 december 2019 

  Geacht bestuur, 

  De subsidieregeling van Sportvisserij Limburg voor de JeugdVISpas is vernieuwd.  De regeling is sinds 2017 in werking om de registratie van jeugdleden bij verenigingen te bevorderen en zo meer jeugdleden vast te houden  en van informatie te kunnen  voorzien. Daarnaast zorgt deze regeling ervoor dat er een uniforme prijs is voor jeugdvissers in Limburg .     

  Verenigingen  die  meedoen  geven  aan  jeugdleden  alleen  de  JeugdVISpas,  De  JeugdVISpas  kost  15  euro  per jeugdlid. Sportvisserij Limburg subsidieert de deelnemende verenigingen met 7,50 euro per JeugdVISpas. Met de JeugdVISpas mogen kinderen tot 14 jaar vissen met 2 hengels. 

  Verenigingen  die  deelnemen  staan  toe  dat  jeugdleden  op  het  eigen  viswater  en  dat  van  de  deelnemende  verenigingen mogen vissen. De Visserijwet schrijft voor dat de jeugdleden behalve de JeugdVISpas, ook een lijst van viswateren in hun bezit moeten hebben.   Deelnemende verenigingen kunnen dit document via hun website ter beschikking stellen. Sportvisserij Limburg zorgt dat er een lijst van deelnemende verenigingen op haar eigen  website beschikbaar is.   

  Sportvisserij Nederland biedt sinds  2018 verenigingen ook een online module voor een gratis jeugdvergunning aan. Dit is een laagdrempelig document voor de jeugd, waarmee gratis gevist mag worden op het water van de vereniging.  Meedoen met deze online jeugdvergunning van Sportvisserij Nederland staat het meedoen met de subsidieregeling van Sportvisserij Limburg niet in de weg.  

  De voorwaarden van de subsidieregeling van Sportvisserij Limburg zien er dus als volgt uit:

  Voor jeugdleden onder 14 jaar stelt de vereniging alleen de JeugdVISpas beschikbaar. Dus geen eigen  jeugdvergunning.  De  online  jeugdvergunning  via  het  systeem  van  Sportvisserij  Nederland  is  wel  toegestaan. 

  De JeugdVISpas dient €15,- te bedragen waarover een subsidiebedrag van €7,50 wordt ontvangen. 

  Alle JeugdVISpashouders van de deelnemende hengelsportverenigingen uit Limburg mogen op elkaars water vissen.

  De  vereniging  maakt  een  document  met  beschrijving  van  het  toegestane  viswater  met  bijbehorende voorwaarden.  Het  document  wordt  bij  voorkeur  als  download  op  de  website  van  de  vereniging  beschikking  gesteld.  Sportvisserij  Limburg  zal  de  lijst  van  deelnemende  verenigingen  op  haar eigen website zetten en daarin verwijzen naar deze download.  

  Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2020.  

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zij dan horen wij dat graag.  

  Met vriendelijke groeten, 

  Bestuur Sportvisserij Limburg, 

  Dieter Breuer 

  Secretaris 

   Attentie:  deze voorwaarden zijn voor HSV het Bliekske alleen geldig in viswater de Kasteelse bossen  gelegen aan de Tienrayseweg   Horst aan de maas.                    

  Gratis Jeugdvergunning.

  Sportvisserij Nederland biedt de bij haar aangesloten hengelsportverenigingen de mogelijkheid om een gratis jeugdvergunning aan te bieden. Dit om de jeugd tot 14 jaar op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de sportvisserij.

  Jaarlijks gaan meer dan een kwart miljoen kinderen vissen maar nog geen 50.000 van hen zijn lid van een hengelsportvereniging. Om contact te leggen met de resterende 200.000 kinderen is het belangrijk om de drempel om te gaan vissen zo laag mogelijk te houden. Daarom kan elke vereniging op haar eigen website eenvoudig een link plaatsen voor het aanvragen van een gratis jeugdvergunning. Dit gaat via de Online Vispas Bestelmodule op:

  https://funnel.vispas.nl/#/?hsvid=788

  Direct vissen.

  Via de link op de verenigingswebsite kunnen kinderen eenvoudig een op naam gestelde gratis jeugdvergunning aanvragen voor het vissen met één hengel op een aantal wateren met een beperkt aantal aassoorten. Op een digitaal formulier vullen zij hun naam, adres, geboortedatum en geslacht in en vervolgens direct printen en gaan vissen. Bovendien krijgen ze ook vier keer per jaar gratis het Stekkie Magazine van Sportvisserij Nederland thuisgestuurd, met daarin vistips, visverhalen én informatie én informatie over de Jeugdvispas.

  Geregistreerd.

  Het voordeel voor verenigingen is dat kinderen die een gratis jeugdvergunning invullen en downloaden meteen geregistreerd zijn. Hengelsportverenigingen kunnen dus heel gemakkelijk met de vergunninghouders communiceren over bijvoorbeeld leuke jeugdactiviteiten. Daarbij stuurt Sportvisserij Nederland twee keer per jaar een e-mail naar de jeugdvergunninghouders waarin ze worden geïnformeerd over de voordelen van de (Jeugd)vispas.

  Bron van vermelding: Sportvisserij Nederland.