welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Jeugdzomeravond 2017

  Jeugd zomeravond wedstrijden 2017
  Naam 19/07/17 26/07/17 23/08/17 30/08/17 Totaal slechtste Eindtotaal
  Gew. Punt Gew. Punt Gew. Punt Gew. Punt 4 wedstrijden. wedstrijd Gewicht Punt
  Cem Verheijen 6122 1 96 5 6874 1 1855 1 14954 8 96 5 14858 3
  Sven vd Pasch 4064 2 397 2 n.a 10 1567 2 6042 16 0 10 6042 6
  Tom Driessen 3796 4 9265 1 5857 2 n.a 10 18925 17 0 10 18925 7
  Niek Peter 3899 3 206 3 n.a 10 1495 3 5616 19 0 10 5616 9
  Yanick Wijnands 2481 5 20 6 3975 3 1425 4 7915 18 20 6 7895 12
  Danique Wijnands n.a 10 n.a 10 2232 4 839 5 3095 29 0 10 3095 19
  Siem Litjens n.a 10 180 4 n.a 10 142 6 346 30 0 10 346 20
  Jelle Kersten 1531 6 n.a 10 n.a 10 n.a 10 1557 36 0 10 1557 26
  Job Driessen 1376 7 n.a 10 n.a 10 n.a 10 1403 37 0 10 1403 27
  Giel Hoeijmakers 1214 8 n.a 10 n.a 10 n.a 10 1242 38 0 10 1242 28
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  N.A = 10 punten 24483 10164 18938 7323 61095 60979