welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Kabroekse beek

  KABROEKSE BEEK

        

  De Kabroekse beek stroomt door de dorpen America, Meterik en Horst a/d maas). De beek ontspringt in De Peel, stroomt vervolgens richting het dorp Meterik. Na Meterik te zijn gepasseerd stroomt de beek verder richting Horst. Net na de bebouwde kom mondt de beek in de Kasteelse Bossen in de Groote Molenbeek uit.

  De laatste jaren heeft de visstand deze beek het erg moeilijk gehad door vervuiling, toegenomen predatie (Aalscholver), water te korten en water overstorten. Vooral de laatste 20 jaar ging het te vaak mis door watervervuiling.

  Ook door minder onderhoud en beslissingen van de waterbeheerder en gemeente zijn er helaas minder visplaatsen gekomen. Maai werkzaamheden die niet meer uitgevoerd worden zo als in het verleden hebben voor helderder water, een mindere bereikbaarheid en vis toegankelijkheid gezorgd. Helaas zorgen de niet onderhouden taluds ook niet voor schuilplaatsen van vissen tegen Aalscholvers omdat deze vaak dicht geslipt zitten.

  Vaak wordt er nog alleen aan 1 kant de berm en talud gemaaid, en wordt de bodem alleen gedaan als deze helemaal dicht gegroeid is.

  Gemeentelijke beslissingen die door bestrating, landbouw, bebouwing en met een ecologische visie graag een met waterplanten meanderde dicht begroeide beek zien, is er minder voor vissende (jeugd) met mogelijkheden tot de hengelsport.

  25 jaar geleden was er een ruime variatie natuurlijke visstand aanwezig, die het met een goed onderhouden beek het aantrekkelijk maakte om de vismogelijkheden te beproeven. De bodem was meestal schoon en het water was meestal bruin genoeg zodat de bodem niet te zien was.

  Uit hengelvangst gegevens bestond de vispopulatie toen hoofdzakelijk met een boven gemiddelde maat uit;

  Blankvoorn

  Rietvoorn

  Baars

  Snoek

  Verder werd er ook nog wel tussendoor ook nog af en toe wat anders gevangen;

  Zeelt                                           

  Karper

  Kroeskarper

  Brasem

  Winde

  Riviergrondel

  Paling

  Pos

      

  In de jaren 90 waren er jaren bij dat 30cm Voorns en Baarzen van 40cm niet ongewoon waren, of dat je zelfs soms een sterke Winde aan de haak kreeg. Of soms een mooie Kroeskarper, hoe mooi was dat.

  Deze beek was toen leuk voor jong en oud met vissen, zonder maar 1 vis uit te zetten.

  De laatste 20 jaar werd er ook regelmatig door (jeugdige) vissers op uitgezette karpers gevist.

  De grote Baarzen kwamen na eerste water vervuilingen niet meer voor. Ook de Kroeskarper, Winde en Paling verdween zo goed als bij de hengelsport op de Kabroekse beek.

  De Voorns zijn na de laatste vervuiling weer een paar maten kleiner geworden en in aantallen veel minder geworden. De roofvissen, Karper, Zeelt en Brasem zijn ook weer uitgedund.

  Vanuit het Bliekske zal er contact blijven met de visrechthebbende (Sportvisserij Limburg) om te proberen voor een zo veel mogelijk gevarieerde visstand te gaan, die weer leuk is voor de hengelsport.

  Mochten er vissers (leden) hengelvangst gegevens van de Kabroekse beek willen delen en met een mooie foto op deze website willen komen, dan zijn deze altijd welkom.