welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Kasteelse Bossen

  Vijverreglement HSV “ ’T Bliekske Horst”

  Van toepassing op vis en recreatievijver in het “Kasteelpark ter Horst” te Horst

   

  1. Er mag alleen gevist worden vanaf de vaste wal, in dat gedeelte dat met borden is aangeduid als viswater. Het is niet toegestaan om zich met een bemand bootje op het water te begeven.

  2. Het is verboden beplanting of taluds te beschadigen en/of veranderingen aan te brengen, evenals overtollig voer, plastic, snoeren en ander afval in of aan het water te deponeren ( alleen in de daarvoor geplaatste afvalbakken).

  3. Het gebruik van een leefnet is in deze wateren niet toegestaan.

  4. Verboden aassoorten zijn:

  • Het gebruik en het in bezit hebben van gekleurde maden (is verboden)

  • Het gebruik en in bezit van verse de varse (is verboden)

  1. Karpervissers zijn verplicht gebruik te maken van een vismat. Deze mat diendt de volgende eigenschappen te hebben:

  • Een lengte van 80 cm of meer en een dikte van 1 cm of meer.

  1. Het is ten strengste verboden om gevangen vis mee te nemen.

  2. Nachtvissen is verboden. (1 uur voor zon opgang en 2 uur na zon ondergang) Alleen leden welke in het bezit zijn van een nachtvisvergunning mogen in de aangegeven periode hiervan gebruik maken.

  3. (denk aan de gemeente verordening 23.00-7.00 uur)

  4. Voor alle punten welke niet vermeld zijn in deze vergunning, geldt de visserijwet.

  5. De vergunning dient op verzoek van de daartoe bevoegde personen direct te worden getoond.

  6. Het vissen op roofvis is alleen toegestaan voor leden van HSV “ ’t Bliekske”.

  7. Degene die de op deze vergunning gestelde voorwaarden niet naleeft, wordt geacht zonder vergunning te vissen.

  8. Men mag alleen voeren als men aansluitend hierop het gaat vissen.

  9. Het is niet toegestaan om met meer dan 2 hengels in de viswateren van hsv 'tBliekse te vissen.

   

  Verdere informatie staat op het informatiebord welk bij de ingang van de visvijver staat (Boscafé).