welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • mededelingen

  Aanvulling Nachtvergunning 2022

  Tijdens de bestuursvergadering d-d-25-11-2021 is het voorstel betreffende het betrekken van de visvijver in de Nachtvergunning 2022 met meerderheid van stemmen aangenomen. Op de uitgereikte nieuwe Nachtvergunningen zijn we dit vergeten te vermelden. Op vertoon van deze mail de datum 2-2-2022, samen met de nieuwe nachtvergunning 2022 kunt u ook op de visvijver terecht. Tijdens deze vergadering is ook een idee gelanceerd betreffende het organiseren van een aantal nachtwedstijden, voor diegene die geen nachtvergunning bezitten, dit zal nog uitgewerkt moeten worden, maar het begin is gemaakt. Ook zijn er diverse opmerkingen omtrent deze nachtvergunning bij het bestuur binnen gekomen, deze worden geïnventariseerd en op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering gezet. Wanner we deze kunnen houden zal aan de coronamaatregelen liggen.

  Wat de vermelde nachtwedstrijden betreft kan de karper groep diegene aanspreken die dit idee gelanceerd heeft, zoals we besproken hebben in de laatste bestuursvergadering. Het schept nu een bepaalde verplichting. Het agendapunt, nachtvergunning, zal in de komende bestuursvergadering behandeld worden. Een van de leden (van Lieshout) met veel kritiek over deze vergunning heb ik uitgenodigd op onze eerstvolgende vergadering. Denk dat er bij de karper groep ook nog wel het een en ander aangekaart is.

  Met vriendelijke sportgroeten, namens het bestuur van H.S.V. ’t  Bliekske

  Wim van der Coelen  wrn voorzitter.

  Laatst gewijzigd:06-02-2022.


  Beste leden,

  De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

  Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

  Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV ’t Bliekske, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

  Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl en ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl of via   telefoon 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

  Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

  Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur van HSV ‘t Bliekske

  info@hsvhetbliekske.nl

  Wij willen graag de overige correspondentie via de mail versturen. Het bestuur van HSV ‘t Bliekske vraagt hun leden het e-mailadres door te geven, dit om de kosten van onze vereniging zo laag mogelijk te houden.

  Alle persoonsgegevens worden alleen administratief gebruikt en niet voor ander doel (volgens de AVG-privacywet), zie ook op onze website www.hsvhetbliekske.nl

  Uw kunt dit mailen naar:

  ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl


   VISpas: algemene voorwaarden aangepast 2019

  Respectvol en verantwoord gedrag begint natuurlijk altijd met gezond verstand. Om een goede sfeer op en aan het water extra te stimuleren, zijn de algemene voorwaarden voor de VISpas voor 2019 op meerdere punten aangepast en uitgebreid. Hieronder lichten we de belangrijkste uit.

  Het is voortaan verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten.
  Afval dient voortaan te allen tijden, dus ook tijdens het vissen, in een zak of emmer te worden bewaard.
  Omdat het gros van de verkochte tenten (bivvy’s) voor sportvissers steeds groter is, zijn ook de maximaal toegestane afmetingen hiervoor uitgebreid. De maximale afmetingen van schuilmiddelen voor sportvissers zijn nu 3.20 mtr. x 3.10 mtr. x 1.8 mtr.
  Bij het vissen met twee of meer hengels dient de afstand ertussen niet meer dan 10 meter te bedragen.
  Afhankelijk van het type wedstrijd en de breedte van het water kan de verplichting om oevers vrij te houden voortaan betrekking hebben op het gehele water alsmede oevers aan beide zijden van het betreffende water.
  Sportvissers dienen rekening te houden met andere vissers en overige gebruikers van het viswater en de omgeving. Dit kan betekenen dat zij niet te ver weg en zo veel mogelijk haaks uit de oever moeten vissen.

  Bron van vermelding: Sportvisserij Nederland


  Aanpassing subsidieregeling Jeugdvispas

  3 december 2019 

  Geacht bestuur, 

  De subsidieregeling van Sportvisserij Limburg voor de JeugdVISpas is vernieuwd.  De regeling is sinds 2017 in werking om de registratie van jeugdleden bij verenigingen te bevorderen en zo meer jeugdleden vast te houden  en van informatie te kunnen  voorzien. Daarnaast zorgt deze regeling ervoor dat er een uniforme prijs is voor jeugdvissers in Limburg .     

  Verenigingen  die  meedoen  geven  aan  jeugdleden  alleen  de  JeugdVISpas,  De  JeugdVISpas  kost  15  euro  per jeugdlid. Sportvisserij Limburg subsidieert de deelnemende verenigingen met 7,50 euro per JeugdVISpas. Met de JeugdVISpas mogen kinderen tot 14 jaar vissen met 2 hengels. 

  Verenigingen  die  deelnemen  staan  toe  dat  jeugdleden  op  het  eigen  viswater  en  dat  van  de  deelnemende  verenigingen mogen vissen. De Visserijwet schrijft voor dat de jeugdleden behalve de JeugdVISpas, ook een lijst van viswateren in hun bezit moeten hebben.   Deelnemende verenigingen kunnen dit document via hun website ter beschikking stellen. Sportvisserij Limburg zorgt dat er een lijst van deelnemende verenigingen op haar eigen  website beschikbaar is.   

  Sportvisserij Nederland biedt sinds  2018 verenigingen ook een online module voor een gratis jeugdvergunning aan. Dit is een laagdrempelig document voor de jeugd, waarmee gratis gevist mag worden op het water van de vereniging.  Meedoen met deze online jeugdvergunning van Sportvisserij Nederland staat het meedoen met de subsidieregeling van Sportvisserij Limburg niet in de weg.  

  De voorwaarden van de subsidieregeling van Sportvisserij Limburg zien er dus als volgt uit:

  Voor jeugdleden onder 14 jaar stelt de vereniging alleen de JeugdVISpas beschikbaar. Dus geen eigen  jeugdvergunning.  De  online  jeugdvergunning  via  het  systeem  van  Sportvisserij  Nederland  is  wel  toegestaan. 

  De JeugdVISpas dient €15,- te bedragen waarover een subsidiebedrag van €7,50 wordt ontvangen. 

  Alle JeugdVISpashouders van de deelnemende hengelsportverenigingen uit Limburg mogen op elkaars water vissen.

  De  vereniging  maakt  een  document  met  beschrijving  van  het  toegestane  viswater  met  bijbehorende voorwaarden.  Het  document  wordt  bij  voorkeur  als  download  op  de  website  van  de  vereniging  beschikking  gesteld.  Sportvisserij  Limburg  zal  de  lijst  van  deelnemende  verenigingen  op  haar eigen website zetten en daarin verwijzen naar deze download.  

  Deze voorwaarden gaan in per 1 januari 2020.  

  Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zij dan horen wij dat graag.  

  Met vriendelijke groeten, 

  Bestuur Sportvisserij Limburg, 

  Dieter Breuer 

  Secretaris 

   Attentie:  deze voorwaarden zijn voor HSV het Bliekske alleen geldig in viswater de Kasteelse bossen  gelegen aan de Tienrayseweg Horst aan de maas.                    

  Gratis Jeugdvergunning.

  Sportvisserij Nederland biedt de bij haar aangesloten hengelsportverenigingen de mogelijkheid om een gratis jeugdvergunning aan te bieden. Dit om de jeugd tot 14 jaar op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de sportvisserij.

  Jaarlijks gaan meer dan een kwart miljoen kinderen vissen maar nog geen 50.000 van hen zijn lid van een hengelsportvereniging. Om contact te leggen met de resterende 200.000 kinderen is het belangrijk om de drempel om te gaan vissen zo laag mogelijk te houden. Daarom kan elke vereniging op haar eigen website eenvoudig een link plaatsen voor het aanvragen van een gratis jeugdvergunning. Dit gaat via de Online Vispas Bestelmodule op:

  https://funnel.vispas.nl/#/?hsvid=788

  Direct vissen.

  Via de link op de verenigingswebsite kunnen kinderen eenvoudig een op naam gestelde gratis jeugdvergunning aanvragen voor het vissen met één hengel op een aantal wateren met een beperkt aantal aassoorten. Op een digitaal formulier vullen zij hun naam, adres, geboortedatum en geslacht in en vervolgens direct printen en gaan vissen. Bovendien krijgen ze ook vier keer per jaar gratis het Stekkie Magazine van Sportvisserij Nederland thuisgestuurd, met daarin vistips, visverhalen én informatie én informatie over de Jeugdvispas.

  Geregistreerd.

  Het voordeel voor verenigingen is dat kinderen die een gratis jeugdvergunning invullen en downloaden meteen geregistreerd zijn. Hengelsportverenigingen kunnen dus heel gemakkelijk met de vergunninghouders communiceren over bijvoorbeeld leuke jeugdactiviteiten. Daarbij stuurt Sportvisserij Nederland twee keer per jaar een e-mail naar de jeugdvergunninghouders waarin ze worden geïnformeerd over de voordelen van de (Jeugd)vispas.

  Bron van vermelding: Sportvisserij Nederland.


  Ook in 2023 kunnen de leden van hsv het Bliekske hun mooiste foto inzenden.

  Dit in de ruimste zin van het woord. Het hoeft niet perse een grote karper te zijn. Vind je zelf een leuke sfeerfoto met bijvoorbeeld een mooie voorn of bv een zeelt mooi, stuur deze op. 

  Voorwaarde is dat de foto aan het viswater de Kasteelse bossen is gemaakt met de naam van de inzender en datum. Stuur de foto's naar de webmaster of info van hsv 't Bliekske. Na plaatsing door de webmaster in de map fotowedstrijd kan je deze beter bekijken door een klik op de foto voor een groter beeld.