welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Nachtvissen recreatievijver

  De karpergroep heeft een beleid voor het nachtvissen opgesteld waar we vanaf 2020 gebruik van willen gaan maken. Vorig jaar na de jaarvergadering al besloten in de bestuursvergadering om een max. aantal van 40 nachtvergunningen te gaan Beleid nachtvissen.
  verkopen in 2019.
  De zelfde voorwaarde als eerst komen er in maar wel met een aantal aanvullingen.
  Je moet 18 jaar zijn om een nachtvergunning te krijgen om te nachtvissen op de recreatieplas van 1 Maart t/m 31 December.
  Je zult 3 jaar aaneen gesloten lid moeten zijn om een nachtvergunning te krijgen, bijv. 2018, 2019 en het jaar 2020.
  Je kunt een nachtvergunning aanvragen voor de recreatieplas op de KB bij; Wim Gooren@ziggo.nl  vanaf 16 jaar.
  Elk jaar worden er max. 40 nachtvergunningen verkocht voor een bedrag van 40 euro per stuk.
  Leden met al een nachtvergunning kunnen deze verlengen tot uiterlijk 20 Januari. De leden moeten dit zelf via een e-mail naar wimgooren@ziggo.nl kenbaar maken of ze de nachtvergunning nog willen hebben. Daarna worden leden op de wachtlijst een keuze gegeven met de meeste wachtjaren op de wachtlijst.
  Jeugdige leden van18 t/m 20 jaar hebben voorrang op de wachtlijst bij een gelijk aantal jaren op de wachtlijst op overige seniorleden.                                                                                                                          Tijdens de bestuursvergadering d-d-25-11-2021 is het voorstel betreffende het betrekken van de visvijver in de Nachtvergunning 2022 met meerderheid van stemmen aangenomen. Op de uitgereikte nieuwe Nachtvergunningen zijn we dit vergeten te vermelden. Op vertoon van deze mail de datum 2-2-2022, samen met de nieuwe nachtvergunning 2022 kunt u ook op de visvijver terecht. Tijdens deze vergadering is ook een idee gelanceerd betreffende het organiseren van een aantal nachtwedstijden, voor diegene die geen nachtvergunning bezitten, dit zal nog uitgewerkt moeten worden, maar het begin is gemaakt.

  Ook zijn er diverse opmerkingen omtrent deze nachtvergunning bij het bestuur binnen gekomen, deze worden

  geïnventariseerd en op de agenda van de eerstvolgende bestuursvergadering gezet. Wanner we deze kunnen

  houden zal aan de coronamaatregelen liggen.

  Met vriendelijke sportgroeten, het bestuur van H.S.V. ’t  Bliekske

  Laatst gewijzigd:06-02-2022.