Vanaf maandag 13 juli 2020 zijn er bij het Boscafé (gelegen bij de visvijver) geen dag vergunningen van hsv het Bliekske meer verkrijgbaar. Alleen nog bij Meer Dier (voorheen Faunaland) Hoofdstraat 14 A 5961 EZ Horst.

 • mededelingen

  Mededeling voor de diepeling vergunning 2021: De Diepeling vergunningen welke hsv het Bliekske heeft ontvangen zijn op.

  Beste leden,

  De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

  Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dit precies in voor u?

  Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV ’t Bliekske, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier. Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

  Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl en ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl of via   telefoon 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

  Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

  Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk  NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

  Met vriendelijke groet,

  Het bestuur van HSV ‘t Bliekske

  info@hsvhetbliekske.nl

  Wij willen graag de overige correspondentie via de mail versturen. Het bestuur van HSV ‘t Bliekske vraagt hun leden het e-mailadres door te geven, dit om de kosten van onze vereniging zo laag mogelijk te houden.

  Alle persoonsgegevens worden alleen administratief gebruikt en niet voor ander doel (volgens de AVG-privacywet), zie ook op onze website www.hsvhetbliekske.nl

  Uw kunt dit mailen naar:

  ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl


   

  Onderwerp      : Voorbereiding VISpas 2020 Service Ledenadministratie

  Geacht bestuur,

  De uitgifte van de VISpas 2019 loopt ten einde. Regeren is vooruitkijken, vandaar dat we al bezig zijn met de voorbereiding voor komend jaar. Vanuit de service ledenadministratie zorgen wij ervoor dat alle mutaties verwerkt zijn. Wijzigingen zijn tot en met 7 oktober 2019 mogelijk, daarna wordt een nieuw boekjaar in HSV Leden 2015 aangemaakt voor de vereniging. Uw vereniging kan vanaf 18 oktober meekijken in het nieuwe boekjaar en heeft drie dagen om de contributiebedragen te controleren.

  De vereniging is zelf verantwoordelijk voor de contributiebedragen. De bedragen voor de VISpas 2020 worden bepaald middels de functie: ‘Systeemfuncties -> Instellingen -> Contributie komend jaar’

  Aanvulling 2020 verenigingslijst

  Bij de VISpas 2020, die wij naar uw bestaande betalende leden sturen, wordt niet automatisch de Aanvulling 2020 bijgesloten. Tenzij het lid heeft aangegeven nog wel een papieren lijst te willen ontvangen. Wij sturen extra Aanvullingen 2020 op, zodat u de eventuele spijtoptanten kunt voorzien van een Aanvulling via uw verkooppunten. Via de webwinkel van Sportvisserij Nederland kunnen ze ook de lijst bestellen.   

  • De VBL’s 2020 ontvangt u half november. Ze worden automatisch naar uw vereniging opgestuurd, inclusief de Aanvullingen 2020 en Gezamenlijke Lijsten voor uw nieuwe leden.

  Belangrijke aandachtspunten en MijnSportvisserij

  Wij incasseren het contributiegeld begin november van uw leden met een machtiging. Terwijl de acceptgiro’s in de derde week van november vallen. Als een lid, per ongeluk, direct aan de vereniging betaalt dan willen wij vragen dit direct terug te storten naar het lid. Adreswijzigingen, opzeggingen en andere mutaties worden via een ledenkaart direct gecommuniceerd naar uw leden. U kunt deze bekijken via het ‘E-mail archief’ onder ‘Details’ bij een lid.

  Wij vragen de verenigingen om de leden te wijzen op www.mijnsportvisserij.nl . Via dit platform kunnen sportvissers:

  • Het tijdelijk bewijs van lidmaatschap downloaden.
  • Een adreswijziging doorvoeren.
  • De keuze tussen VIS planner en Gezamenlijke Lijst doorgeven.
  • De VISpas opzeggen, per einde van het jaar.
  • Een duplicaat VISpas bestellen.
  • De MeeVIStoestemming aanvragen.

  Alle wijzigingen, die sportvissers, online doorgeven kunt u eenvoudig en snel uit HSV Leden 2015 halen door middel van de functie: ‘Systeemfuncties -> Onderhoud -> Mutaties’. 

  De binnengekomen contributiegelden worden maandelijks uitbetaald aan uw vereniging. Een overzicht van deze gelden(inclusief afdrachten) kunt u vinden onder Financieel -> Facturatie -> Rapportage Servicebureau.

  Bestaande betalende leden vanuit HSV Leden 2015

  De betalende leden worden elke woensdag doorgezet richting Multipost. Als uw leden voor 4 december betalen, dan ontvangen ze VISpas 2020 voor 1 januari. Indien de betalingen later binnenkomen, dan gaan deze VISpassen pas met de volgende levering(en) mee. Ze ontvangen echter, na betaling, direct een tijdelijk bewijs van lidmaatschap via e-mail. Daarnaast staat er op www.mijnsportvisserij.nl een tijdelijk bewijs klaar.

  50.000 online VISpas verkopen

  Via www.vispas.nl worden er meer nieuwe leden ingeschreven dan via een papieren aanvraag.

  Tijdens de bestelling kun je meerdere producten tegelijk bestellen, daarnaast zijn er diverse betaalmethoden voor potentiële leden uit het buitenland.  

  De vereniging kan de verenigingsinstellingen bepalen via HSV Leden 2015 onder de functie: ‘Systeemfuncties ->Instellingen -> Modules -> Online VISpasmodule’.  

  Het is inmiddels mogelijk om een unieke URL per verkooppunt aan te maken, waarmee ze nieuwe leden kunnen inschrijven. De voordelen hiervan zijn:

  • Altijd de goede lidgegevens direct in de ledenadministratie.
  • De aanvragen hoeven niet opgestuurd te worden.
  • Afhandeling van contant geld is niet aanwezig.
  • Bij een eventueel faillissement is de hengelsportvereniging niet gedupeerd.
  • HSV Leden maakt automatisch een overzicht van aantal inschrijvingen per verkooppunt en/of tijdsperiode.

  Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het Cluster VISdocumenten via support@sportvisserijnederland.nl (030-6058490).

  Met vriendelijke groet,

  Gerben Koopmans

  Clusterhoofd VISdocumenten

  Sportvisserij Nederland

  Leyenseweg 115, 3721 BC   Bilthoven


  VISpas: algemene voorwaarden aangepast 2019

  Respectvol en verantwoord gedrag begint natuurlijk altijd met gezond verstand. Om een goede sfeer op en aan het water extra te stimuleren, zijn de algemene voorwaarden voor de VISpas voor 2019 op meerdere punten aangepast en uitgebreid. Hieronder lichten we de belangrijkste uit.

  Het is voortaan verboden om beaasde hengels onbeheerd te laten.
  Afval dient voortaan te allen tijden, dus ook tijdens het vissen, in een zak of emmer te worden bewaard.
  Omdat het gros van de verkochte tenten (bivvy’s) voor sportvissers steeds groter is, zijn ook de maximaal toegestane afmetingen hiervoor uitgebreid. De maximale afmetingen van schuilmiddelen voor sportvissers zijn nu 3.20 mtr. x 3.10 mtr. x 1.8 mtr.
  Bij het vissen met twee of meer hengels dient de afstand ertussen niet meer dan 10 meter te bedragen.
  Afhankelijk van het type wedstrijd en de breedte van het water kan de verplichting om oevers vrij te houden voortaan betrekking hebben op het gehele water alsmede oevers aan beide zijden van het betreffende water.
  Sportvissers dienen rekening te houden met andere vissers en overige gebruikers van het viswater en de omgeving. Dit kan betekenen dat zij niet te ver weg en zo veel mogelijk haaks uit de oever moeten vissen.

  Bron van vermelding: Sportvisserij Nederland


  Brief gewijzigde situatie maas

  Op 7 mei 2012 zijn Sportvisserij Limburg, dhr. L. Timmermans en Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt
  V.O.F. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan betreft de visrechten op een deel van de Maas.
  Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft besloten deze samenwerkingsovereenkomst te beëindigen
  omdat de sportvisserijmogelijkheden te veel werden beperkt.
  De opzegging houdt in dat de samenwerkingsovereenkomst per 31 mei 2017 vervalt. Hierdoor verandert
  het een en ander aan de sportvisserijmogelijkheden op de Maas.
  Ten eerste zal het deel Maas waar Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt V.O.F visrechten heeft uit de
  VISpas worden gehaald. Zie de bijlage “Kaart Maas vervallen sportvismogelijkheid 31 mei 2017” waarop
  staat aangeven in welk deel u vanaf 31 mei 2017 niet meer mag vissen met een VISpas. Ten tweede
  komen er meer mogelijkheden voor de sportvisserij op de andere delen van de Maas die binnen de
  overeenkomst vielen. Dit komt doordat de beperkende voorwaarden van het visserijbedrijf komen te
  vervallen. Het betreft het deel Maas vanaf de oude loswal te Beesel tot het veer te Steyl. Er komen daar
  meer mogelijkheden voor de derde hengel en het nachtvissen. Raadpleeg hiervoor de VISplanner of de
  digitale aanvulling die medio mei verschijnt: Visplanner: www.visplanner.nl
  Digitale aanvulling: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/aanvullingslijsten.html
  Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen
  (tel. 0475-568547, e-mail: ben@sportvisserijlimburg.nl).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg
  Dieter Breuer


  Fotowedstrijd voor de leden van hsv 't Bliekske Horst a/d maas 2021.

  Ook in 2021 kunnen de leden van hsv het Bliekske hun mooiste foto inzenden.

  Dit in de ruimste zin van het woord. Het hoeft niet perse een grote karper te zijn. Vind je zelf een leuke sfeerfoto met bijvoorbeeld een mooie voorn of bv een zeelt mooi, stuur deze op. Aan het einde van het jaar zullen alle foto's door deskundige worden beoordeeld en voor de winnaar is een prijs in het vooruitzicht gesteld.

  Voorwaarde is dat de foto aan het viswater de Kasteelse bossen is gemaakt met de naam van de inzender en datum. Stuur de foto's naar de webmaster of info van hsv 't Bliekske. Na plaatsing door de webmaster in de map fotowedstrijd kan je deze beter bekijken door een klik op de foto voor een groter beeld.