Welkom bij de website van HSV 't Bliekske Horst a/d Maas

 • mededelingen

  AAN: Belanghebbende hengelsportverenigingen en vergunninghouders
  Ons kenmerk : U-18/060
  Onderwerp : Situatie sportvisserij Diepeling
  Contactpersoon : Ben Willems
  Datum : 9 oktober 2018
  Geacht bestuur,
  Zoals u misschien al heeft gehoord of heeft waargenomen is de situatie bij de Diepeling te Tienray veranderd.
  Het gebied is ontoegankelijker gemaakt met bebording en afzettingen. Dit heeft de eigenaar Teunesen Zand en
  Grint moeten uitvoeren op verzoek van Provincie Limburg. Dit naar aanleiding van een incident waarbij een
  persoon bijna is verdronken. Helaas betekent dit dat het gebied ook niet meer toegankelijk is voor sportvissers.
  Teunesen Zand en Grint staat positief tegenover de sportvisserij en ziet ook graag dat dit kan plaatsvinden aan
  de Diepeling. Helaas laat hun ontgrondingsvergunning het niet toe om het gebied open te stellen voor het
  publiek. De Provincie ziet toe op de naleving van de voorwaarden uit de ontgrondingsvergunning.
  Sportvisserij Limburg is niet de visrechthebbende op het water. Sportvisserij Limburg is slechts gemachtigd om
  namens Teunesen Zand en Grint visvergunningen uit te geven. Door de veranderde situatie moet Sportvisserij
  Limburg concluderen dat deze situatie niet meer kan worden gecontinueerd. Dit betekent dat tot nader orde
  het vissen daar niet meer is toegestaan. Bij deze worden de verstrekte vergunningen voor het jaar 2018 dan
  ook ongeldig verklaard.
  Sportvisserij Limburg en Teunesen Zand en Grint gaan zich ervoor inzetten om het gebied weer toegankelijk te
  maken voor de sportvisser en het bredere publiek. Het streven is dat het bevisbare deel van de Diepeling per
  2019 weer bevist mag worden en wordt opgeleverd. Dit najaar zullen hiervoor gesprekken worden gevoerd met
  de provincie.
  Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt u
  daarvan op de hoogte gesteld. Ook verzoeken wij u om deze brief door te sturen naar uw leden zodat de
  vergunninghouders ook op de hoogte zijn. Mochten er vragen zijn dan kunt u zich wenden tot ons kantoor
  (
  info@sportvisserijlimburg.nl of 0475 350 053).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg,
  Dieter Breuer
  Secretaris


  Brief gewijzigde situatie maas

  Op 7 mei 2012 zijn Sportvisserij Limburg, dhr. L. Timmermans en Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt
  V.O.F. een samenwerkingsovereenkomst aangegaan betreft de visrechten op een deel van de Maas.
  Het bestuur van Sportvisserij Limburg heeft besloten deze samenwerkingsovereenkomst te beëindigen
  omdat de sportvisserijmogelijkheden te veel werden beperkt.
  De opzegging houdt in dat de samenwerkingsovereenkomst per 31 mei 2017 vervalt. Hierdoor verandert
  het een en ander aan de sportvisserijmogelijkheden op de Maas.
  Ten eerste zal het deel Maas waar Visserijbedrijf Nelissen van Gasselt V.O.F visrechten heeft uit de
  VISpas worden gehaald. Zie de bijlage “Kaart Maas vervallen sportvismogelijkheid 31 mei 2017” waarop
  staat aangeven in welk deel u vanaf 31 mei 2017 niet meer mag vissen met een VISpas. Ten tweede
  komen er meer mogelijkheden voor de sportvisserij op de andere delen van de Maas die binnen de
  overeenkomst vielen. Dit komt doordat de beperkende voorwaarden van het visserijbedrijf komen te
  vervallen. Het betreft het deel Maas vanaf de oude loswal te Beesel tot het veer te Steyl. Er komen daar
  meer mogelijkheden voor de derde hengel en het nachtvissen. Raadpleeg hiervoor de VISplanner of de
  digitale aanvulling die medio mei verschijnt: Visplanner: www.visplanner.nl
  Digitale aanvulling: www.sportvisserijnederland.nl/vispas/lijsten-van-wateren/aanvullingslijsten.html
  Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen
  (tel. 0475-568547, e-mail: ben@sportvisserijlimburg.nl).
  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur Sportvisserij Limburg
  Dieter Breuer


  Het bestuur heeft mee ingestemd om een aanvraag bij de gemeente in te dienen, en de gemeente Horst heeft HSV het Bliekske ontheffing gegeven om leden van HSV het Bliekske te kunnen laten nachtvissen in 2017 van 1 Maart t/m 31 December op de recreatieplas, voor de leden die hiervoor een schriftelijke toestemming van de onze HSV hebben gekregen.

  Tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten dat de voorwaarden om een nachtvergunning voor op de recreatieplas aan te vragen zijn; 

  Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn voor de aanvraag, en lid zijn en lid zijn geweest van HSV het Bliekske in het jaar 2017, 2016 en 2015.

  De aanvragers kunnen als ze een positieve terugkoppelling terug krijgen van HSV het Bliekske, voor een bedrag van 20 euro van 1 Maart t/m 31 December nachtvissen in 2017 op de recreatieplas.

  Je kunt vanaf nu al een nachtvergunning aanvragen voor de recreatieplas op de KB bij; ledenadministratie@hsvhetbliekske.nl

  Bij goedkeuring krijg je na het overmaken van 20 euro op het opgegeven rekeningnummer het nachtvisvergunning thuis gestuurd voor de recreatieplas.


  Fotowedstrijd voor de leden van hsv 't Bliekske Horst a/d maas 2018.

  Ook in 2018 kunnen de leden van hsv het Bliekske hun mooiste foto inzenden.

  Dit in de ruimste zin van het woord. Het hoeft niet perse een grote karper te zijn. Vind je zelf een leuke sfeerfoto met bijvoorbeeld een mooie voorn of bv een zeelt mooi, stuur deze op. Aan het einde van het jaar zullen alle foto's door deskundige worden beoordeeld en voor de winnaar is een prijs in het vooruitzicht gesteld.

  Voorwaarde is dat de foto aan het viswater de Kasteelse bossen is gemaakt met de naam van de inzender en datum. Stuur de foto's naar de webmaster of info van hsv 't Bliekske. Na plaatsing door de webmaster in de map fotowedstrijd kan je deze beter bekijken door een klik op de foto voor een groter beeld.