welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • Visuitzettingen

  Maandag 7 december is er door de Fa Peschkens met hulp van enkele vrijwilligers weer 750 kg kleine brasems uitgezet in de visvijver. verscholen tussen de brasems ook nog de nodige voorntjes.

              

  Woensdag 18 maart zijn er door de fa Peschkens met hulp van enkele vrijwilligers 100 kg kleine karpers uitgezet

                

  Woensdag 19 februari 2020 is er door de fa Peschkes met hulp van enkele vrijwilligers weer een mooie partij brasems uitgezet. Dit jaar een grote variatie voor wat betreft de afmetingen. ook zullen er ter aanvulling ook nog kleine karpers in het viswater komen.

                       

              

  Vrijdag 6 april 2018 is er weer 1000 kg pootvis uitgezet in ons viswater. Ook nu waren er enkele vrijwilligers aanwezig om de klus te klaren. Heren, bedankt.

       

  Donderdag 23 februari 2017 zijn er ook dit jaar weer met hulp van enkele vrijwilligers weer voorn, brasem en wat kruis-kroes karper uitgezet.

       

  Vrijdag 12 februari 2016 is er met hulp van enkele vrijwilligers weer vis uitgezet. Het betreft 500 kg mooie gezonde kweekvoorn van een mooi formaat. Tot het voorjaar blijven deze vissen in het beschutte gedeelte van de vijver zitten.

       

  Op vrijdag 9 januari 2015 is er met de hulp van enkele vrijwilligers in de visvijver de eerste partij vis uitgezet. Mooie gezonde vissen. Het zijn 450 kg voorn van verschillende lengtes.

       

  Op vrijdag 26 februari 2016 is er door de fa. Anton Bynens 120 kg kweekvoorn geleverd voor de visvijver van 't Bliekske. Deze zijn als vervanging van de de partij welke in januari zijn geleverd. Helaas was bij die levering een tank waar tijdens het transport in een van de tanks iets is misgegaan. In de dagen na de uitzetting hebben tussen de 100 en 120 kg voorn het niet overleeft. Vanaf de eerste constatering is er intensief overleg geweest met de leverancier en sportvisserij Limburg. Dit heeft geresulteerd in de uitzetting van vrijdag 26 februari. Hieruit blijkt dat er door een goede samenwerking en overleg met de leverancier een goede oplossing nooit ver weg hoeft te zijn.