Welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

  • Wintercompetitie 2016-2017

    datum datum datum datum datum datum datum
    16/10/16 23/10/16 30/10/16 06/11/16 13/11/16 20/11/16 27/11/16
    Naam Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Totaal
    Ton Schurink 2,045 491 303 1369 1415 374 792 6,789
    John van Gulik 0 0 455 2293 1696 303 1032 5,779
    Wim Opbroek 891 45 552 1179 1282 226 511 4,686
    Henri Gommans 1,175 678 675 1011 n.a 200 n.a. 3,739
    Bear van Daal n.a n.a 2700 407 161 32 313 3,613
    Jan van Helden 439 0 717 604 726 442 n.a. 2,928
    Jan Verweij 730 29 533 138 520 171 256 2,377
    Wim vd Coelen n.a 0 n.a n.a 1331 487 459 2,277
    Twan van Gestel 41 10 381 1124 507 125 n.a. 2,188
    Theo Hauser 0 0 397 827 500 148 307 2,179
    Ruud vd Burgt 0 n.a 542 251 620 206 354 1,973
    Ger Smedts 0 0 148 697 802 0 n.a. 1,647
    Theo van Helden 419 0 284 n.a n.a n.a n.a. 703
    Giovanni Loi 71 506 577
    Alfons Hauser 0 0 n.a n.a n.a n.a n.a. 0
    0
    totaal per dag 5740 1253 7687 9900 9560 2785 4530 41455
    Totaal datum datum datum datum datum datum
    vorige 04/12/16 11.12.2016 18.12.2016 15.01.2017 05.02.2016 19.02.2017
    Naam lijst Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Totaal
    John van Gulik 5,779 465 2,474 1,156 678 0 3,605 14,157
    Ton Schurink 6,789 n.a 649 456 n.a 29 901 8,824
    Wim Opbroek 4,686 n.a 1,072 927 n.a n.a 326 7,011
    Henri Gommans 3,739 80 1,625 1,541 n.a 0 0 6,985
    Jan Verweij 2,377 361 2,064 468 1,282 239 0 6,791
    Bear van Daal 3,613 203 190 565 n.a 0 1,156 5,727
    Jan van Helden 2,928 397 1,369 594 271 0 45 5,604
    Theo Hauser 2,179 158 1,340 142 n.a n.a 1,269 5,088
    Ruud vd Burgt 1,973 197 1,770 781 n.a 0 174 4,895
    Ger Smedts 1,647 975 859 907 145 n.a n.a 4,533
    Wim vd Coelen 2,277 n.a 791 1,240 n.a n.a n.a 4,308
    Giovanni Loi 577 219 429 203 n.a 0 2,817 4,245
    Twan van Gestel 2,188 0 1,557 445 n.a n.a n.a 4,190
    Marcel Kleuskens 0 n.a n.a 1,457 n.a 0 313 1,770
    Theo van Helden 703 n.a n.a 336 n.a 213 300 1,552
    Bernie Holtackers 0 n.a 362 n.a n.a n.a n.a 362
    Alfons Hauser 0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0
    41,455 2,590 14,077 10,062 1,698 481 7,301 86,042
    Totaal datum datum datum datum datum datum
    vorige 26/02/17 05/03/17 12/03/17 17/03/17
    Naam lijst Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Griendtsveen Totaal
    John van Gulik 14,157 5,285 264 3,182 3,198 26,086
    Ton Schurink 8,824 381 2,051 2,171 930 14,357
    Marcel Kleuskens 1,770 3,928 3,569 0 2,716 11,983
    Wim Opbroek 7,011 3,760 0 474 0 11,245
    Jan van Helden 5,604 274 2,035 555 2,035 10,503
    Jan Verweij 6,791 0 2,232 n.a 1,247 10,270
    Henri Gommans 6,985 n.a n.a n.a 1,014 7,999
    Bear van Daal 5,727 681 365 219 339 7,331
    Theo Hauser 5,088 752 481 449 533 7,303
    Giovanni Loi 4,245 227 226 83 1,951 6,732
    Ruud vd Burgt 4,885 1,547 258 0 n.a 6,690
    Ger Smedts 4,533 1,269 n.a 193 646 6,641
    Wim vd Coelen 4,308 n.a n.a n.a n.a 4,308
    Twan van Gestel 4,190 n.a n.a n.a n.a 4,190
    Theo van Helden 1,552 400 n.a 452 862 3,266
    Bernie Holtackers 362 n.a n.a n.a n.a 362
    Alfons Hauser 0 n.a n.a n.a n.a 0
    86,032 18,504 11,481 7,778 15,471 0 0 139,266