welkom op de website van hsv het Bliekske Horst a/d Maas

 • wedstrijdreglement

  Wedstrijdreglement Hsv  ‘t Bliekske

  Men dient te vissen op de gelote plaats, en mag de hartlijn tussen de visplaatsen niet overschrijden.

  De maximale hengellengte is +/- 9,5 meter, hengel inclusief lijn mag niet langer zijn dan 15 meter.

  Het is verboden om voer op de lijn te hebben.

  Het gebruik van een klein zinkloodje is toegestaan.

  Het begin en einde wordt aangegeven door een signaal.

  Men mag maximaal 750 gram voer in bezit hebben, inclusief aas.

  Het is verboden om te vissen en te voeren met verse de varse, en gekleurde maden

  Het gebruikte net moet voldoen aan de leefnetcode. Een diameter van 40 cm of meer en een lengte van minimaal 2,5 meter, met een maaswijdte van Max 6 mm. Het net dient horizontaal worden geplaatst zodat de vis vrij kan bewegen.

  Het leefnet met de gevangen vis dient in het water te blijven tot de weegploeg is gearriveerd.

  Na afloop van een wedstrijd van hsv ‘t Bliekske wegen de nummers 1en 2 en de laatste 2 nummers.

  Verplicht afmelden.

  Hij die zich heeft op gegeven voor een serie en een of meerdere wedstrijden niet kan of wil mee vissen, word verzocht zich tijdig af te melden. Indien hier niet aan word voldaan, krijgt deze 2 punten meer dan bij de eerste wedstrijd aanwezige deel nemers. Deze wedstrijd is derhalve niet af te schrijven

  De prijsuitreiking is na de laatste wedstrijd van betreffende serie.

  Indien men zonder afmelding afwezig is, zal de gewonnen prijs door gaan naar de volgende in het klassement.

  In geval waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

  Aldus vastgesteld tijdens de wedstrijdvergadering november 2017.