• Bestuur

  Bestuurslid

  Wim v.d. Coelen

  077-3985793

  06-30218373

  Waarnemend voorzitter

  Wedstrijdcommissaris

  Contactpersoon algemene zaken

  onderhoud en groen, gemeente Horst a/d maas

  Contactpersoon controle groep

  Bestuurslid

  Frans Heetkamp

  077-3984919

   

  Ledenadministratie

  Adviseur

  Bestuurslid

  Norbert v Rens

  077-3987552

  06-52041116

  Water en visstand beheer

  Onderhoud en groen

  Aanspreekpunt bij calamiteiten

   

  Bestuurslid

  Math Geurts

  06-83039447

  Aanspreekpunt karpervissers

  Bestuurslid

  Wim Gooren

  06-27132059

   

  Contactpersoon uitgifte dag en weekvergunningen

  Ondersteuning bestuurswerkzaamheden 

   Bestuurslid

   Edwin Valk                     Commissie Jeugdzaken

  06-25113552

  077-3526840

  Bestuurslid

  Clim Nelissen

  06-21564644

   invulling volgt

  Bestuurslid

  Guido Derks

  06-11894025

   Penningmeester

  Bestuurslid

  Sander Falize

  06-20565113

   invulling volgt